258 lượt xem

Thay đổi về Lịch thi chất lượng tháng 10 Khối 10, 11

Các em học sinh chú ý về thay đổi về lịch thi chất lượng tháng 10 của khối 10 và 11, sắp xếp thời gian ôn tập hợp lý để có kết quả kiểm tra cao nhất.

LỊCH THI CHẤT LƯỢNG LẦN I 
 NĂM HỌC 2016-2017 (NGÀY 2, 3, 4 /11/2016)

KHỐI 10

 

NGÀY THI

 

 

MÔN THI

 

THỜI GIAN

 

 

Chiều thứ 4

(2/11/2016)

Toán

13h30-15h

Anh

15h30-16h30

  

Chiều thứ 5

(3/11/2016)

Văn

Khối D: 13h30-15h30

Khối A: 13h30-15h

Hóa

15h30-17h

Chiều thứ 6

(4/11/2016)

13h30-15h

KHỐI 11

 

NGÀY THI

 

 

MÔN THI

 

THỜI GIAN

 

 

Sáng thứ 4

(2/11/2016)

Toán

8h-9h30

Anh

10h-11h

 

Sáng thứ 5

(3/11/2016)

Văn

Khối D: 8h-10h

Khối A: 8h-9h30

Hóa

10h-11h

Sáng thứ 6

(4/11/2016)

8h-9h

Lưu ý: – Các học sinh không phải khối D ngoài việc thi các môn khối của mình

Còn phải thi môn Văn, Anh với yêu cầu kiến thức thấp hơn. Cụ thể là :

-Học sinh Khối A1 thi các môn Toán, Văn, Anh, Lý

-Học sinh Khối D thi các môn Toán, Văn, Anh

-Học sinh Khối A thi Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa

-Học sinh có mặt tại phòng thi trước 15 phút.

-Học sinh chỉ được mang theo bút,  giấy  nháp  trắng và các dụng cụ học tập

-Trong các ngày thi học sinh nghỉ học chính khóa đi thi theo lịch thi.

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2021-2022